Odstąpienie od umowy

Prawo Odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy.pdf

Formularz reklamacji.pdf

Formularz zwrotu.pdf

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  (Dz. U. z 2014 r. poz.827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres:
  Fundacja Nowoczesnej Edukacji Informatyczno – Technologicznej
  ul. Gabriela Narutowicza 58/60
  97-300 Piotrków Trybunalski
  lub na adres e-mail: reklamacje@skleprobotow.pl
 2. Towar zwracany musi być kompletny i nie uszkodzony.
 3. Zwracany towar należy odesłać wraz z otrzymaną fakturą lub paragonem oraz wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy na adres Sprzedawcy podany w danych kontaktowych. Klient zwraca towar na własny koszt.
 4. Zwrot ceny sprzedaży na rzecz Klienta nastąpi w ciągu 7 dni roboczych
  w sposób wybrany przez klienta, tj. na podany rachunek bankowy Klienta. Zwrotowi nie podlegają koszty odesłania towaru przez Klienta.
 5. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne, uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu, albo stwierdzi niezgodność towaru z towarem zamówionym (wady fizyczne), przysługuje mu prawo do złożenia u Sprzedawcy reklamacji. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie odesłać towar przesyłką poleconą na adres Sprzedawcy (Fundacja Nowoczesnej Edukacji Informatyczno – Technologicznej, ul. Gabriela Narutowicza 58/60, 97-300 Piotrków Trybunalski).
 6. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w ciągu 14 dniu od daty otrzymania przez niego przesyłki wraz z towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe z powodu braku towaru, Sprzedawca zwróci Klientowi całą cenę sprzedaży wraz z kosztami wysyłki, poniesionymi przez Klienta, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.